Zgłoś się do udziału w programie!

Wypełnij poniższy formularz, w którym opiszesz krótko swój pomysł biznesowy. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z Tobą i porozmawiać o współpracy!

Część I. Ankieta

Część II. Pitch deck

Prosimy o załączenie pitch decka. Prosimy, upewnij się, że zawiera on wymienione niżej elementy.

  • Opis ogólny projektu ze wskazaniem potrzeb, na jakie odpowiada.

  • Grupa docelowa, do której skierowany jest produkt/projekt (kto będzie z niego korzystał?).

  • Opis problemów, jakie rozwiązuje produkt/projekt (dlaczego użytkownicy będą z niego korzystać?).

  • Konkurencja (w formie wykresu bądź tabeli pokazującej projekt na tle konkurencji).

  • Opis rynku (wraz ze źródłami danych).

  • Model biznesowy (jak będzie sprzedawany produkt/projekt?).

  • Strategia wejścia na rynek (od czego zaczniecie?).

  • Kamienie milowe dotychczasowe i planowane (jaki jest harmonogram rozwoju produktu/projektu?).

  • Struktura przychodów/kosztów (ile i w co zainwestujecie? Jak będą rozkładać się przychody ze sprzedaży?).

  • Zespół (kto tworzy produkt/projekt i jakie ma doświadczenie i kompetencje?).

Załaduj plik

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia! Oczekuj na kontakt ze strony naszego przedstawiciela.