Szukaj

Eksperci z branży e-zdrowia otworzyli akcelerator start-upów

Zaktualizowano: 28 paź 2020

Pomimo niewielkiego (5%) spadku dochodów w pierwszej połowie 2020r. w porównaniu z analogicznym okresem rok temu [1], przedstawiciele sektora med-tech w pandemii covid-19 upatrują raczej szans na rozwój. Wirtualizacja i rozwiązania pozwalające na zdalne świadczenie usług medycznych rozwijają się na niespotykaną dotąd skalę. Firma EC2 S.A., która od prawie 10 lat kreuje innowacyjne rozwiązania w branży e-zdrowia m.in. na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, postanowiła wesprzeć w tej sytuacji polskie start-upy med-tech i uruchomiła akcelerator. Najlepsze pomysły otrzymają nie tylko finansowanie, ale i wsparcie doświadczonych ekspertów branżowych.

Sektor med-tech intensywnie inwestuje w badania i rozwój działów R&D, i to pomimo trwającej właśnie pandemii covid-19. Nakłady inwestycyjne przeznaczane na rozwój w tym obszarze zwiększyły się ponad dwukrotnie między lipcem 2019 i 2020 a analogicznym okresem rok wcześniej, pokazują raporty [1].


„Dane, które śledzimy, jasno mówią, że na rynku jest olbrzymie zapotrzebowanie na szybki rozwój projektów z obszaru e-zdrowia. Ma to oczywisty związek z pandemią, której wszyscy doświadczamy, ale wynika też z trwających już od lat trendów w medycynie. Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia EC2 w dostarczaniu zaawansowanych systemów IT w obszarze e-zdrowia postanowiliśmy, że naszą wiedzą podzielimy się z innymi. Stworzyliśmy więc TECH MED HOUSE – nowe miejsce na mapie polskich akceleratorów start-upów, które różni się od pozostałych tego typu programów tym, że bazujemy na wiedzy najlepszych ekspertów, którzy zrealizowali kilkadziesiąt projektów IT w sektorze e-zdrowia, a z tworzonych przez nich systemów korzysta około 22 miliony użytkowników. Współpracujemy ponadto ściśle z instytucjami finansowymi, co umożliwia dobór najlepszej formy finansowania dla start-upów”komentuje Jakub Budziszewski, CEO EC2 S.A.
Siła eksperckiej wiedzy


Dogłębna analiza polskiej branży med-tech pozwala ocenić, że bardzo długo barierą dla jej rozwoju było pozyskanie poważnego, długoterminowego finansowania. Rynek był dotychczas zbyt płytki, by istniały fundusze specjalizowane tylko w obszarze medycznym, inwestycje medyczne są więc często jednorazowe. Polskie start-upy starały się rozwiązywać ten problem, sięgając po fundusze zagraniczne czy wcześnie wchodząc na giełdę.


Ta sytuacja zaczyna powoli ulegać zmianie. Polscy inwestorzy interesują się branżą w większym niż dotychczas stopniu. Brakuje jednak wciąż miejsc, które łączyłyby świat finansów z medycyną i technologią, bazując na wiedzy i wieloletniej ekspertyzie, pozwalającej na profesjonalny consulting. Ten może natomiast przynieść korzyść nie tylko start-upowi (poprzez wskazanie obszarów wymagających optymalizacji), lecz także inwestorom (ujawniając mocne i słabe strony projektu).


TECH MED HOUSE ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy. Za jego działanie odpowiada dr Maciej Jędrzejak, ekspert branży finansowej z ponad 20-letnim doświadczeniem, wieloletni prezes polskiego oddziału banku inwestycyjnego Saxo Bank, który działa w oparciu o wiedzę zespołu ekspertów z takich obszarów, jak finanse, e-zdrowie, prawo, marketing, sprzedaż czy HR.


„Wspieramy projekty z sektora med-tech na każdym etapie rozwoju. Także takie, które są obecnie w fasie zaawansowanego pomysłu lub tylko wstępnie przygotowanego produktu. Dzięki temu, że oferujemy nie tylko finansowanie, lecz przede wszystkim wsparcie najlepszych ekspertów z branży e-zdrowia, jesteśmy w stanie zmaksymalizować potencjał najlepszych projektów med-tech” – mówi dr Maciej Jędrzejak, CEO TECH MED HOUSE.


Do grona ekspertów akceleratora należą przedstawiciele świata medycyny, w tym konsultanci krajowi, pracownicy instytucji naukowych, podmiotów leczniczych, jednostek podległym Ministerstwu Zdrowia. Dostęp do nich zapewniło wieloletnie doświadczenie EC2 w budowaniu systemów informatycznych w sektorze med-tech.


Od finansowania po ekspansję zagraniczną


Na wsparcie TECH MED HOUSE liczyć mogą wszystkie pomysły z sektora med-tech, niezależnie od etapu zaawansowania. Wystarczy dokonać zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.techmedhouse.com, by w ciągu siedmiu dni otrzymać informację zwrotną z oceną pomysłu obejmującą takie obszary, jak ogólna koncepcja biznesowa, marketing, IT, HR, struktura prawna oraz finansowanie.


„Najlepsze start-upy po uzyskaniu wstępnej oceny mogą liczyć na dalsze wsparcie w uzyskaniu finansowania, komercjalizacji i wreszcie – w wybranych przypadkach – w ekspansji na rynki zagraniczne. Wszystko w oparciu o przejrzysty model współpracy obejmujący budowę zespołu eksperckiego przeznaczonego dla konkretnego projektu” – podkreśla Maciej Jędrzejak.


Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej: www.techmedhouse.com.


Materiał prasowy do pobrania (.docx): kliknij tutaj.


Materiał graficzny do pobrania: kliknij tutaj.
Dodatkowych informacji udziela


Arkadiusz Lorenc

PR & Marketing Manager

E-mail: arkadiusz.lorenc@ec2.pl

Tel.: 0048 538 113 774

Źródła:

[1] - https://www.ey.com/en_us/news/2020/10/global-medtech-industry-is-proud-of-its-response-to-the-covid-19-pandemic

O TECH MED HOUSE


TECH MED HOUSE Sp. z o. o. jest akceleratorem start-upów z obszaru med-tech. Pomagamy start-upom uzyskać finansowanie na rozwój lub zwiększenie skali biznesu, a także wspieramy je w procesie komercjalizacji i poszukiwaniu nowych rynków zbytu. Wstępną ocenę pomysłu biznesowego uzyskają wszystkie projekty zgłoszone do programu. Firmy, które pozytywnie przejdą pierwszy etap rekrutacji do programu akceleracyjnego, mogą liczyć na uzyskanie dalszego wsparcia w zakresie finansowania i rozwoju.


TECH MED HOUSE jest spółką zależną EC2 S.A., softwarehouse’u doświadczonego w dostarczaniu wielomilionowych projektów w obszarze e-zdrowia, i bazuje na zdobywanej latami wiedzy ekspertów firmy. Kompetencje EC2 obejmują zarówno obszar medycyny, technologii, jak i działania całego obszaru administracji sektora zdrowia.


Więcej informacji: www.techmedhouse.com.


O EC2


EC2 jest spółką akcyjną notowaną na GPW w Warszawie, która zajmuje się doradztwem technologicznym i tworzeniem oprogramowania. Od 2013 roku kreujemy innowacyjne rozwiązania technologiczne w branży med-tech. Pracowaliśmy przy większości dużych, ogólnopolskich projektów w sektorze e-zdrowie, których właścicielem biznesowym były takie instytucje, jak Ministerstwo Zdrowia. Z systemów IT, które tworzyliśmy, korzysta w sumie około 22 mln użytkowników.


Naszą siłą jest doświadczony i zgrany zespół, złożony przede wszystkim z deweloperów .NET, analityków i testerów. Zarządzamy projektami w oparciu metodyki Agile.


Oferujemy naszym klientom tworzenie technologicznych rozwiązań problemów biznesowych end-to-end. Specjalizujemy się ponadto w konsultingu i przeprowadzaniu kompleksowych audytów projektów IT na każdym etapie ich realizacji. Oferujemy również wsparcie w zakresie skalowania zespołu IT naszych klientów w oparciu o body i team leasing.


Do EC2 S.A. należą spółki zależne, m.in. TECH MED HOUSE Sp. z o. o. (www.techmedhouse.com), która bazuje na wiedzy ekspertów EC2 i łączy najlepsze start-upy z sektora med-tech z inwestorami.


Więcej informacji: www.ec2.pl.